Stöd för biodling för sammanslutningar

Biodlingsbranschen upprätthålls och utvecklas med hjälp av åtgärder inom den. Stödet i projektform är riktat till sammanslutningar som representerar biodlingsbranschen.

Målet med stödet är bland annat att förbättra biodlingens lönsamhet och konkurrenskraft, erbjuda biodlarna utbildning och rådgivning, säkerställa pollineringstjänster, förbättra bins hälsa, öka forskningsrönen samt öka konsumenternas kunskap om honung och andra biodlingsprodukter.

Åtgärder som stöds är

  • Rådgivning, information och utbildning
  • Bekämpning av skadedjur och sjukdomar
  • Rationalisering vid flyttning av bisamhällen
  • Laboratorieanalyser inom biodlingssektorn
  • Bevarande av antalet bisamhällen och biförädling
  • Samarbete med forskningsprogram
  • Främjande av biodlingsprodukter.