Kuva, jossa ihminen ja mobiililaitteen näyttö.

Vakka-Suomi Mobillots hjälper med integration och återvändare

I Vakka-Suomi hjälper Mobillotsens applikation invandrare att anpassa sig till den nya boendemiljön Applikationen, som sträcker sig över tjänstesektor- och kommungränserna, hjälper människor med nationella, kommunala och kommersiella tjänster och ger t.ex. förslag till nya hobbyer.

Mobillots-applikationen, som togs i bruk i januari 2022, hjälper vid integration och återvändning till Vakka-Suomi. Applikationen är ursprungligen planerad för invandrare, som kommer till området, och deras behov men kan även nyttjas av de som flyttar inom Finland – och naturligtvis även för Vakka-Suomis tidigare invånare och turister.

Projektchefen för Mobillots-projektet, som förverkligats av Ukipolis, Mirva Salonen berättar, att applikation redan har laddats ner av över 700 användare men den verkliga mängden användare är ännu större då tjänsten kan användas även med webbläsare på adressen mobiililuotsi.fi. På samma adress kan du kostnadsfritt ladda ner den egentliga applikationen. Den finns inte i applikationsbutikerna.

– Den genomsnittliga användartiden är närmare 4 minuter så innehållet intresserar verkligen, kommenterar Salonen.

Men vad består Mobillotsens innehåll egentligen av?

– Där hittar du, via öppna gränssnitt, grunduppgifter över Finland och Vakka-Suomi samt data över de lokala företagen och föreningarna. Då informationen kommer direkt från servicedatabaser som organisationerna själva har uppdaterat, behöver vi inte hela tiden uppdatera Mobillotsen, informationen är automatiskt uppdaterad, förklarar Salonen.

Tack vare denna funktionsmodell är applikationen i sig lätt och kräver inte mycket utrymme i telefonen.

Förutom de egentliga kunderna har även kommunerna, som deltar, nytta av den: Gustavs, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Nystad och Vehmaa samt dess företag och föreningar.

– Till exempel för små föreningar är applikationen bra, med dess hjälp kan de informera om sin verksamhet utan egna hemsidor. På detta sätt svarar den på kommunikationens utmaningar för många aktörer.

Med ett brett samarbete mot samma mål

Idén med Mobillots-applikationen vaknade redan år 2017 i samband med Ukipolis förverkligande av projektet för lotsning av invånarna. Här sökte man lösningar för Vakka-Suomis område för att förbättra tillgängligheten till tjänsterna.

– Bilfabriken hade precis rekryterat mycket folk från utlandet och vi försökte hjälpa människorna att bosätta sig och på så sätt stanna kvar på Vakka-Suomis område. I det projektet gjorde man personnära rådgivning gällande det akuta behovet, men samtidigt föddes idén om en plattform även för elektronisk rådgivning, berättar Salonen.

Idén övertygade Leader Ravakka som beviljade cirka 60 000 euro i finansiering för projektet, vilket motsvarade 80 procent. Finansieringens resterande 20 procent erhölls från Keskitien Säätiö. I januari 2021 började Ukipolis att dra igång projektet och planeringen av det tekniska förverkligandet gjordes av CYF Digital från Åbo.

– De hade nyligen genomfört en applikation i samarbete med staden för de flyktingar som anlänt till Åbo regionen och en annan för utbytesstuderande i samarbete med universitetet. Dessutom har de skapat plattformen Know Your Hoods som nu sprider sig från kommun till kommun, så de förstod direkt vad det var frågan om. Jag började producera innehållet och de började skapa de tekniska lösningarna och under året fick vi applikationen klar.

Salonen har också haft ett tätt samarbete med Vakka-Suomis kommuner.

– Direkt från början var tanken att en dylik applikation inte lönar sig att göra med endast en kommun utan som ett samarbete i regionen. Tillsammans med beslutsfattare inom kommunen samt med företagare och tredje sektorn har man genomfört en tjänsteutformad process, där man tagit fasta på väsentliga frågor då en person flyttar till ett nytt område.

Dessutom fick projektet hjälp av sakkunniga inom stadsregionens nätverk och av andra som arbetade med projekt med samma tema.

– Jag är ett fan av samarbete och nätverkande! Om var och en gör sin egen grej på sin ort, så är det slöseri med resurser. Tillsammans får vi arbetet framåt mera effektivt. Alltid, då man får människor tillsammans, bär det frukt – och de bästa idéerna kommer genast till gemensam användning. I det här projektet är det speciella, att alla workshops är genomförda på distans.

Bild av tre människor.
Mirva Salonen (främst på bilden) är ett fan av samarbete och nätverkande. Bak på bilden Granger T. Simmons och Maaret Virtanen från invandrarnas utvecklingsprojekt för styrnings- och rådgivningstjänster.

Hjälp av Mobillotsen under Ukraina krisen

I det första skedet gjorde man applikationen på finska och engelska. De ankommande i mars fick en lite avskalad version på ukrainska, som snabbt gjordes som talko-arbete efter att Ryssland anföll Ukraina och det började komma krigsflyktingar till Finland.

– Vårt företag CYF Digital har i tiderna fått sin början i ett volontärprojekt för att främja flyktingarnas integration. För oss var det en självklarhet att det även nu är läge att hjälpa till, kommenterar ansvariga för förverkligandet, CYF Digitals Susanna Lahtinen.

I talkot har även Qalmari och Suomen Ukrainalaiset ry deltagit. Dessutom har Nystad och Laitila kommuner lovat finansiering för att snabba på översättandet.

– Ett enormt informationspaket har från början sammanställts just för att nya ankommande ska få vägledning i livets olika delområden så lätt som möjligt. I en krissituation ger det trygghet och berättar att vi bryr oss då du får vägledning på ditt eget språk, påminner Mirva Salonen.

Förutom information riktad till ukrainarnas integration har man i applikationen lagt till information som är riktad till vakkafinländare hur de kan hjälpa ukrainarna.

Inga andra språkversioner är ännu planerade.

– Till exempel ryska och svenska versioner har önskats men i det här skedet hinner man inte inom projektet göra nya språkversioner. Förverkligandet beror på, om man får finansiering för uppdraget.

Utvecklingsarbetet fortsätter

Nu när applikationen är publicerad och man fått erfarenhet av användandet, utvecklas den till att bli ännu bättre.

– Enligt den respons som applikationen fått så här långt, ser den bra och fräsch ut, och är förhållandevis lättanvänd. Tillsvidare har applikationen utvecklats fram för allt för den arbetsföra befolkningens behov, men syftet är att i fortsättningen mera uppmärksamma även ungdomar. I framtiden är målet att få en gemensam händelsekalender även för Vakka-Suomi området i Mobillotsen, berättar Salonen.

Leader-projektet har även gett en fortsättning. Vakka-Suomi är medtaget i det av finansministeriet finansierade Aurora-Al pilotprojektet, där man vid arbetssökning försöker göra servicevägarna smidigare i den digitala miljön. Detta görs i samarbete med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Nuvarande projekt fortsätter ännu till slutet av augusti 2022.

– Därefter förhandlar CYF Digital, som skapat applikationen, om en fortsättning med kommuner och övriga aktörer som deltar.

Kommer även andra regionkommuner med?

Nu när Mobillotsen fungerar i Vakka-Suomi, kunde även de andra regionkommunerna dra nytta av en färdig grund. Som exempel är de finländska myndigheternas redogörelser gällande tjänster för inflyttade användbara över allt i Finland.

– Detta är nu ett modellexempel som kunde användas även annanstans. Det allmänna och lokala innehållet är separerat från varandra redan i startskedet, så om någon annan önskar en likadan applikation, räcker det med att mata in det lokala innehållet i ett färdigt botten, konstaterar Salonen.

Fler berättelser

maaseutu.fi-logo

Maaseudun kasvua ja hyvinvointia tuetaan, jotta koko Suomi voisi hyvin. Tarjolla on rahoitusta ja ratkaisuja juuri sinulle, olit sitten yrittäjä, tilallinen tai asukas, joka haluaa tehdä kotipaikkakunnastaan entistä viihtyisämmin. Tarinat eri puolilta Suomea kertovat, mikä kaikki on mahdollista - jotta voisimme hyvin. Tarkempaa tietoa maaseutuohjelmasta löydät Maaseutuverkosto-osiosta