Kuva rakennustyömaalta.

Ny fliscentral och ett nytt fjärrvärmenätverk i Tenala kyrkby

Tenala Biokraft AB bygger en helt ny fliscentral med fjärrvärmenätverk i Tenala kyrkby. Nätverket kommer att koppla värmecentralen till kommunens och församlingens centrala byggnader samt till ett radhus och några andra privatägda fastigheter. Projektet har beviljats investeringsstöd ur EU:s landsbygdsfond.

– Det är nu första gången här i Tenala som vi bygger ett nät också. Vi kommer att bli som ett konventionellt fjärrvärmebolag som bygger nätet, tar anslutningsavgift och säljer enligt uppmätt förbrukning. Allt går enligt alla principer och regler för ett fjärrvärmebolags värmeförsäljning. Det här projektet hade inte kunnat genomföras om vi inte hade haft med skolan, som är den största förbrukaren. Vi har fått kämpa med att få kommunen att förstå det faktum att deras fastigheter var avgörande för projektets genomförande. Alla måste vara med från första början för att kunna optimera pannans storlek samt fjärrvärmenätet.  

Vi bygger där det inte finns fjärrvärmesystem från tidigare

Tenala Biokraft AB är ett familjeföretag och det grundades cirka 6 år sedan med tanke på att bygga ett fjärrvärmesystem i Tenala. Företagets nisch är att bygga där det inte finns fjärrvärmesystem från tidigare.

– Familjen äger skog samt har maskiner och logistiksidan, så tanken med Tenala Biokraft kom från det att vi ville förädla vår produkt. Vi hade också know-how eftersom vi hade flissystem från tidigare. Vi ville helt enkelt få ett bättre pris för våra produkter, för vårt virke.

Företagets första uppdrag kom till av en slump när de fick ett projekt i höghusområdet i Trollböle, där de konverterade sju husbolag med cirka 170 lägenheter från olja till flis. Företaget har även konverterat oljevärmesystem till pelletssystem.

– Vi har skötselavtal och vi fungerar som ett litet fjärrvärmebolag inom exempelvis ett husbolag. Pelletspannan är byggt i husbolagets panncentral, men vi har energimätare och fakturerar baserat på vad vi producerar i deras panncentral och säljer ut. Det är lite vinn-vinn på det sättet att investeringskostnaderna blir betydligt mindre, eftersom vi inte behöver bygga en helt extern enhet utan vi kan utnyttja deras faciliteter. Vi har ett samarbete, där de får billigare energi och vi sköter om hela paketet.

Framtiden ser ljus ut för företaget och det finns nya projekt på gång bland annat i Sköldargård utanför Ekenäs och i Mäntynummi.

– Vi har flertal som är intresserade av att köpa vår värme och vi har aldrig marknadsfört vårt företag, utan vår metod har ju varit att vi har undersökt var de stora oljefastigheterna finns i västra Nyland och sedan har vi kontaktat de personligen. De höga oljepriserna har öppnat nya möjligheter för oss och vi kan erbjuda sådana priser som väldigt få kan göra.

Kuva rakennustyömaalta.

Flisvärme bidrar till finsk ekonomi

I och med investeringen i Tenala kyrkby kommer cirka 200 000 liter brännolja fås bort från användningen inom uppvärmningen.

– Man har köpt en råvara som kommer från utlandet vilket betyder att pengarna har farit ut från Finland. Nu stannar pengarna i Finland eftersom vi säljer en produkt där flisen kommer lokalt. Alla tjänster vi köper är lokala, alla företag vi använder är lokala, allt är lokalt. Så investeringen har en väldig betydelse för det lokala samhället. Vidare kommer husbolagen att spara 40 % i värmekostnader och då kan de investera i nya saker såsom nytt tak eller nya fönster. Enligt min mening har man inte förstått hur stor ekonomisk inverkan en så här liten grej redan har på den finska ekonomin.

Det finns stigma mot flisvärme

Värmepannan i Trollböle står mitt emellan höghusen och i början var människorna skeptiska mot flisvärme.

– Det finns ett stigma mot flisvärme att den ger mycket utsläpp och att den är farlig osv. Men med dagens teknologi kommer det knappt någon rök. Den rök som kommer är mest vattenånga eftersom det är så mycket fukt i flisen. Det är vanligen cirka 30 procent fukt i den. Det är mest vattenånga, för det finns multicykloner som renar avgaser och rökgaser. Människorna får se konkret att det inte är så farligt och då kan man sprida kunskapen vidare till andra.  Teknologin på flissidan var mycket annorlunda för 25 år sedan, men det är viktigt att förstå att vi går framåt och mycket har utvecklats.

Kuva rakennustyömaalta.

Fler berättelser

maaseutu.fi-logo

Maaseudun kasvua ja hyvinvointia tuetaan, jotta koko Suomi voisi hyvin. Tarjolla on rahoitusta ja ratkaisuja juuri sinulle, olit sitten yrittäjä, tilallinen tai asukas, joka haluaa tehdä kotipaikkakunnastaan entistä viihtyisämmin. Tarinat eri puolilta Suomea kertovat, mikä kaikki on mahdollista - jotta voisimme hyvin. Tarkempaa tietoa maaseutuohjelmasta löydät Maaseutuverkosto-osiosta